Green care

Ook OLOF-MTT doet daar graag aan mee en streeft ernaar het transport met een minimale CO2 uitstoot te laten plaats vinden, want een beter milieu begint ook bij ons.

Dit doen we door een aantal heldere doelen, zowel op technisch als operationeel vlak.

Technisch

Bij de aanschaf van nieuwe trailers wordt o.a. gelet op de aerodynamica van de trailers. Een betere aerodynamica betekent minder brandstofverbruik en dus minder CO2 uitstoot.
Daarnaast bekijken we de mogelijkheden van alternatieve brandstoffen die het milieu minder belasten. Eén van de dingen die snel effect hebben, is de keuze voor de beste banden en het zorgen voor de juiste bandenspanning. Daarnaast worden oude banden hergebruikt.

Operationeel

Door het steeds verder reduceren van het aantal ‘lege’ kilometers rijden we kosteneffectiever en dus ook zuiniger. We kiezen steeds vaker voor gecombineerd vervoer, waarbij we de weg, het spoor en waterwegen combineren. Zo hebben we onlangs 100 trailers voor intermodaal transport aangeschaft die ook geschikt zijn voor transport per spoor. Dit zal mede bijdragen aan onze doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren.

Daarnaast worden onze partners, nu maar zeker ook in de toekomst, geselecteerd of zij voldoen aan de thans hoogst geldende Euronorm. Ook zijn we bezig met steeds intensievere samenwerkingsverbanden met collega’s, zodat we eventuele overcapaciteit goed kunnen benutten.